Alckmaer Assuradeuren BV

Wie zijn wij

Geschiedenis van ons kantoor

Alckmaer Assuradeuren BV werd in 1999 opgericht. Sinds 2017 is Alckmaer Assuradeuren BV onderdeel van Van 't Riet in Heerhugowaard. Van 't Riet is actief op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en makelaardij. Door de combinatie kunnen wij efficiënt en voordelig voor onze relaties werken.

Wij treden op als gevolmachtigde van een aantal verzekeraars onder de naam Alckmaer Assuradeuren BV. Hierdoor is deze onderneming bevoegd om voor de betrokken verzekeraars zelfstandig nieuwe verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen.

Deskundigheid & Kwaliteit


Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten. De AFM houdt toezicht op deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid en zorgplicht naar onze klanten. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

De administratieve organisatie en interne controle wordt jaarlijks getoetst door een externe accountant (SVC).

Privacy

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Onafhankelijk


Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars: Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van verzekeringen. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keuze aan producten. Alckmaer Assuradeuren BV is op geen enkele wijze afhankelijk van of gebonden aan deze financiële instellingen
.
Alckmaer Assuradeuren
 
 .