Alckmaer Assuradeuren BV

Wat doen wij

Wat is een gevolmachtigd assurantiekantoor?

Door een gevolmachtigde worden in eigen beheer risico's geaccepteerd, polissen opgemaakt en schades afgewikkeld uit naam van een volmachtgevende verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij c.q. zijn herverzekeraar draagt altijd het volledige risico. Aan een gevolmachtigd assurantiekantoor worden hoge eisen gesteld door de verzekeraar en toezichtsorganen als de AFM en DNB. Het niveau wat betreft opleidingen, kennis, organisatie en automatisering ligt daarom aanzienlijk hoger dan bij 'gewone' tussenpersonen.

Voor consumenten:

Alckmaer Assuradeuren heeft volmachten van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantie-tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen. Als een verzekeringsmaatschappij een volmacht afgeeft houdt dit in dat wij de verzekeringen van deze maatschappij mogen aanbieden, zelf polissen op mogen maken en ook zelf schades mogen afwikkelen.

Voor de relatie levert een verzekering bij Alckmaer Assuradeuren veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij relaties op maat gemaakte polissen aanbieden.  Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een snelle en deskundige afwikkeling van schades. Alles wordt direct binnen het eigen bedrijf geregeld.

Voor assurantie-tusenpersonen:

Samenwerken met Alckmaer Assuradeuren kan op verschillende manieren. Een assurantiekantoor kan besluiten om alleen de verzekeringen via Alckmaer Assuradeuren aan te bieden, maar ook het volledig uitbesteden van de backoffice behoort tot de mogelijkheden. Als administratie systeem hebben wij CCS Level 7 ingericht met daar omheen een applicatie die het mogelijk maakt om de medewerkers en de relaties van de aangesloten kantoren via het web de verzekeringen te laten beheren.


Backoffice:

Nieuwe regels en wetten maken het voor assurantiekantoren steeds moeilijker om op een rendabele manier het hoofd boven water te houden. Een uitgebreide administratie en het onderhouden van hoge opleidingseisen voor uw personeel gaan ten koste van uw kostbare tijd.

Om u tegemoet te komen heeft Alckmaer Assuradeuren een speciale service. Zo hebt u meer tijd voor activiteiten die voor uw kantoor het belangrijkste zijn. Het uitbesteden van diverse activiteiten, zoals de polisadministratie behoort tot de mogelijkheden. Wij bieden geen standaard oplossingen, maar maatwerk

De voordelen van het uitbesteden van backoffice:


Meer tijd voor commerciële activiteiten

Behoudt van eigen identiteit

Binnen één rekening-courant de beschikking over meerdere volmachtmaatschappijen

De beschikking over een online "eigen assurantiepakket" van CCS

Zonder extra kosten profiteren van de inkoopkracht van een grote partij

Beschikking over een internetverzekeraar binnen de eigen website

Telefonische opvang bij vakanties, ziekte en korte afwezigheid

Volledige telefonische opvang tegen een vast fee bedrag per maand

Mogelijkheid tot uitbesteding van de (provinciale) schadeafhandeling

Back-up mogelijkheid in geval van privé-calamiteiten