Alckmaer Assuradeuren BV

Disclaimer

Kwaliteit

Alckmaer Assuradeuren BV draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de diensten die wij aanbieden.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Alckmaer Assuradeuren BV spant zich hierbij in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks dit kan Alckmaer Assuradeuren BV  de volledigheid, juistheid en foutloosheid van deze informatie niet garanderen. Evenmin kan Alckmaer Assuradeuren BV een foutloze werking van deze website garanderen.

Alckmaer Assuradeuren BV kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website, dan wel door storingen aan de website. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Daarnaast aanvaardt Alckmaer Assuradeuren BV geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Alckmaer Assuradeuren BV worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site.

Op uw verzekeringsovereenkomst zijn de geldende verzekeringsvoorwaarden, reglementen en protocollen van toepassing. Bij afwijking tussen gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor. Alckmaer Assuradeuren BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

Daarnaast geeft Alckmaer Assuradeuren BV  geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Hyperlinks
Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Alckmaer Assuradeuren BV  is niet verantwoordelijk voor de inhoud, activiteiten en privacy aspecten van deze websites. Alckmaer Assuradeuren BV wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor de inhoud, activiteiten en privacy-aspecten van deze websites uitdrukkelijk af.

Auteursrecht
Het is niet toegestaan om op onze website vermelde informatie verder te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alckmaer Assuradeuren BV. Uitzondering hierop vormt ter downloading beschikbaar gestelde informatie zoals brochures, en verzekeringsvoorwaarden, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Het gebruik van onze internetsite

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die de website naar uw computer stuurt. Cookies helpen om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord te bewaren. U kunt cookies uitschakelen door uw browser-instellingen te veranderen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruiksgemak van onze website en diensten beperken.

Kan ik cookies weigeren?
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Analytics
De website van Alckmaer Assuradeuren BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.